Aliança Innova-tsn i Anjana Data

Aquesta aliança servirà per unir forces a l’hora d’oferir als nostres clients solucions eficients i personalitzades per al Govern de la Dada, amb independència de l’arquitectura en la qual recolzen.  

Tant a Anjana Data com a Innova-tsn creiem en el talent i en la innovació dins de les organitzacions, això ha estat un dels punts clau a l’hora de forjar aquesta aliança de partnership.

Aquesta unió d’ambdues organitzacions persegueix l’objectiu d’oferir una solució eficaç de Govern de Dades a tots els clients, amb independència de l’arquitectura amb què treballin o les tecnologies que facin servir. 

Aquesta aliança sorgeix d’un mateix enteniment de la dada com a actiu fonamental de l’empresa. Així mateix, representa el compromís mutu per treballar en oferir solucions de Govern de la Dada que permetin a l’usuari extreure tot el valor de la dada i basar cada decisió en una dada segura, correctament gestionada i governada end-to-end.  

A Innova-tsn vam iniciar la nostra anadura fa 17 anys i, des d’aleshores, hem anat creixent fins a posicionar-nos com a un dels líders indiscutibles del sector en Big Data, Data Value & Analytics. Amb les nostres solucions hem ajudat els nostres clients a transformar les seves dades en actius estratègics per prendre les millors i més eficients decisions, generant un impacte directe i quantificable en els seus negocis.

La nostra diferenciació es basa en quatre puntals essencials:

  • Experiència en solucions personalitzades en explotació de la dada.
  • Visió de negoci i de futur, que permet afrontar com a repte cada canvi i oportunitat.
  • Domini de les tecnologies més avantguardistes, per adaptar-se, evolucionar i innovar ràpidament.  
  • Talent proactiu i versàtil dels 300 professionals que componen la companyia i que fan possible cada repte.

Ara, Anjana Data i Innova-tsn s’uneixen per oferir una experiència en el disseny i implantació d’arquitectures cloud i en l’explotació de la dada al llarg de tot el seu cicle de vida.

Per a això, Anjana Data posa a disposició de les organitzacions la seva solució innovadora i diferencial per al govern de les dades amb un enfocament totalment disruptiu, una arquitectura de darrera generació i un model de llicenciament adaptat a les necessitats actuals de les companyies de qualsevol sector, qualsevol mida i qualsevol grau de maduresa.   

En cerca de la millor experiència per als nostres clients, considerem fonamental l’establiment d’acords i aliances; en aquesta línia, la unió creada amb Anjana Data reforça el compromís mutu per donar rellevància a la innovació i a la qualitat del servei, a través de la implementació de solucions avantguardistes i l’impuls a la transformació digital de les organitzacions.  

A partir d’ara, Innova-tsn i Anjana Data centraran els seus esforços en la construcció i implementació d’estratègies de Govern de la Dada per potenciar la capacitat d’anàlisi dels seus clients i impulsar l’aconseguiment dels seus objectius a través de la dada.