Modernització del Sector Retail

Degut a l’augment de les vendes mitjançant el comerç electrònic, el món del retail s’ha d’adaptar a les noves necessitats. Gràcies a la nostra experiència a l’àmbit del Business Intelligence, assessorem i guiem els nostres clients durant tot el procés d’adaptació i canvi. En aquest cas, la creació i optimització de quadres de comandament adequats permet la millor presa de decisions i l’evolució cap al model de retail en línia que el client necessita.

Models d’Atribució

Treballant per a una de les principals entitats bancàries europees, analitzem l’impacte de les seves campanyes ATL. Per a això, mesurem l’efecte de la inversió realitzada en els principals mitjans i ajustem els models per aïllar l’efecte de cadascun sobre la contractació de productes. L’anàlisi d’aquestes relacions ens permet assessorar sobre la planificació futura de la inversió a realitzar en els diferents mitjans de comunicació.

Previsió de la Demanda Elèctrica

Implementem un nou model de predicció de demanda energètica a curt, mitjà i llarg termini millorant-ne la precisió, proporcionant el màxim nivell de detall i minimitzant la intervenció manual dels usuaris. Tot això, fàcilment escalable i completament integrat als sistemes del client per afavorir la gestió del canvi.

Compliment Normatiu

Desenvolupem una solució end-to-end composta de diferents mòduls per satisfer les necessitats del client, una important entitat financera, i migrar a un nou entorn complint les regulacions de Basilea i IFRS9. Innova-tsn va dissenyar la solució tècnica, la implementació i la migració al nou entorn i el manteniment i suport mensual posterior.

Classificador d’Expedients en Temps Real

Facilitem la feina diària dels treballadors de l’àrea social de l’Ajuntament de Barcelona gràcies al desenvolupament d’un model analític de text mining que permet classificar expedients segons la temàtica. A més de classificar l’expedient en temps real, la solució permet detectar i ordenar de manera automàtica i dinàmica els problemes més freqüents i proporcionar les respostes més adequades per a cada cas.

Models d’Atribució

Treballant per a una de les principals entitats bancàries europees, analitzem l’impacte de les seves campanyes ATL. Per a això, mesurem l’efecte de la inversió realitzada en els principals mitjans i ajustem els models per aïllar l’efecte de cadascun sobre la contractació de productes. L’anàlisi d’aquestes relacions ens permet assessorar sobre la planificació futura de la inversió a realitzar en els diferents mitjans de comunicació.

Modernització del Sector Retail

Degut a l’augment de les vendes mitjançant el comerç electrònic, el món del retail s’ha d’adaptar a les noves necessitats. Gràcies a la nostra experiència a l’àmbit del Business Intelligence, assessorem i guiem els nostres clients durant tot el procés d’adaptació i canvi. En aquest cas, la creació i optimització de quadres de comandament adequats permet la millor presa de decisions i l’evolució cap al model de retail en línia que el client necessita.

Classificador d’Expedients en Temps Real

Facilitem la feina diària dels treballadors de l’àrea social de l’Ajuntament de Barcelona gràcies al desenvolupament d’un model analític de text mining que permet classificar expedients segons la temàtica. A més de classificar l’expedient en temps real, la solució permet detectar i ordenar de manera automàtica i dinàmica els problemes més freqüents i proporcionar les respostes més adequades per a cada cas.

Compliment Normatiu

Desenvolupem una solució end-to-end composta de diferents mòduls per satisfer les necessitats del client, una important entitat financera, i migrar a un nou entorn complint les regulacions de Basilea i IFRS9. Innova-tsn va dissenyar la solució tècnica, la implementació i la migració al nou entorn i el manteniment i suport mensual posterior.