Avís legal.

L’activitat d’Innova-tsn és conforme als requeriments establerts al Reglament (UE) 2016/676 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 en allò relatiu a la protecció de persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals i, per extensió, a les normes que puguin desenvolupar-lo, de manera que:

  • Les dades personals que se sol·licitin als usuaris seran les estrictament imprescindibles per poder proporcionar-los els serveis corresponents de la Web.
  • Les dades personals que proporcioni l’usuari no seran cedits a cap empresa ni estaran disponibles a tercers, sent utilitzats única i exclusivament per a les finalitats establertes en la recollida concreta de les mateixes. 
  • En cas que, en algun supòsit, Innova-tsn cedís les dades a una empresa del grup o a un tercer, se n’informaria als usuaris de forma adequada, proporcionant les dades del cessionari i la finalitat de la cessió.
  • Els nivells de seguretat adaptats per Innova-tsn seran els adequats, en cada cas, a les dades que faciliti l’usuari, d’acord amb allò previst a l’RGPD o normativa d’aplicació en cada moment.
  • Innova-tsn suprimirà o rectificarà les dades quan siguin inexactes, incomplets o hagin deixat de ser necessaris o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb allò previst a l’RGPD
  • Les dades seran conservades de forma indefinida per Innova-tsn, salvat que s’indiqui un altre termini de conservació a l’avís de privacitat corresponent, si bé seran suprimits immediatament a sol·licitud del titular.
  • Els usuaris d’aquest lloc tenen possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oblit, limitació, portabilitat i oposició a l’adreça de correu electrònic protecciondedatos@innova-tsn.com o a l’adreça postal d’Innova-tsn: Plaza Manuel Gomez Moreno, nº 2, planta 15, 28020 Madrid per a l’obtenció dels formularis corresponents. A més a més, els assisteix el dret a presentar reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a l’adreça Calle Jorge Juan 6. 28001 – Madrid.