El futur ve en forma d’arquitectures híbrides de dades en Cloud

ENTREVISTA A EL MUNDO, diumenge 20 de marçIgnacio Barahona, Soci fundador i Director de Data Value d’Innova-tsn i Juan Ignacio Moreno, Director de Desenvolupament de Negoci i UK Country Manager d’Innova-tsn.

La forma en què Ignacio Barahona i Juan Ignacio Moreno expliquen les novetats del sector i avancen el que portarà el futur destil·la passió per la feina d’Innova-tsn, amb la qual fa 18 anys que transformen el negoci dels seus clients, gràcies al disseny i la implantació de solucions d’Analítica Avançada basades en les capacitats del Machine Learning i la Intel·ligència Artificial.

Com es diferencia Innova-tsn en un mercat tan competitiu?

J.I.M. L’especialització és una de les nostres senyes d’identitat. També la nostra particular visió de la relació amb els nostres clients: ens integrem en la seva estratègia i objectius a llarg termini, establim una relació de confiança que aposta per la transició cap a companyies “data driven”, on la Intel·ligència Artificial (AI) està present en tota la cadena de valor de l’organització. Finalment, la nostra principal diferenciació es basa en la qualitat del nostre capital humà. Comptem amb un grup important de persones que fa molts anys que és amb nosaltres i que són la garantia d’èxit d’Innova-tsn. En la seva cura, capacitació, i progressió, Innova-tsn hi posa la seva principal punya.

Com han evolucionat les darreres tecnologies en àmbits com ara Data Value i Advanced Analytics per arribar a les solucions que ofereixen avui?

I.B. Diria que parlant tant de Data Value com d’Analytics, l’evolució més significativa és com s’està tancant el gap entre desenvolupament i operacions. Em refereixo a MLOps i DataOps: una combinació de processos, bones pràctiques i tecnologies que ofereixen una via escalable, centralitzada i governada per automatitzar el desenvolupament i gestió d’aplicacions de Machine Learning (ML) i insights de dades respectivament en entorns de producció. MLOps permet monitorar els models analítics i avaluar-ne la salut, automatitzant la gestió del seu cicle de vida i, per descomptat, disposar d’un model de govern que permeti tenir una vista centralitzada de tots ells. Pel que fa a DataOps, permet “disponibilitzar” de manera ràpida nous insights, la qual cosa garanteix una alta qualitat de dades i unes ràtios d’errors molt baixes, aporta un entorn col·laboratiu entre tecnologies i equips i una eina de mesurament clara i transparent. DataOps combina metodologies àgils de desenvolupament, amb DevSecOps i amb SPC (Statistical Process Controls) per minimitzar errors.


“El nostre portafolis de solucions és molt específic, alineat amb l’especialització que ens caracteritza”.


Com evolucionaran aquestes tecnologies en aquest any? Quines seran les tendències dominants?

I.B. Si haguéssim de parlar de tendències pel que fa a dades, estan totes relacionades amb el seu govern. En destacaria cinc. En primer lloc, disposar d’una font única de veritat. Sona evident, però segueix sent una de les necessitats més repetides pels nostres clients. Segon, hem avançat en els darrers anys en la creació de data lakes i altres repositoris d’informació normalitzada i desnormalitzada, i cal treballar per regularitzar com es recullen les dades. Hauríem de necessitar els mínims ajustaments manuals sobre les dades. I això adquireix més rellevància si aquestes han de servir com a entrada per a solucions d’ML. La tercera cosa és que fa temps que parlem de democratització de la dada i per a això és fonamental centrar esforços en la literatura de les dades, la seva catalogació i metadades són pilars fonamentals per a aquesta democratització. En quart lloc, núvol o diria més aviat núvols i, per tant, govern de la dada amb independència d’on es trobi. Necessitem solucions de govern que permetin integració cloud i multicloud. Finalment, AI i ML; l’increment de l’ús d’aquestes solucions està directament relacionat amb la integritat i la uniformitat de les dades. Les plataformes basades en AI són tan fiables com ho siguin les dades de les quals es nodreixen.

Quins nous projectes prevenen enfrontar? Prevenen arribar a nous mercats o nínxols de clients?

J.I.M. El nostre portafolis de solucions és molt específic, alineat amb l’especialització que ens caracteritza, però és alhora flexible i adaptable a les noves tendències de la indústria i demandes del mercat. El futur ve en forma d’arquitectures híbrides de dades en cloud, perfectament governades; de democratització de l’accés a l’AI, la seva aplicació en tots els àmbits i d’un ús responsable d’aquesta i d’aconseguir clients prescriptors de la marca, a través de experiències úniques impulsades per l’analítica avançada i les dades.

Quina capacitació tenen els empleats d’Innova-tsn? Se segueixen formant?

I.B. La capacitació dels nostres col·laboradors és la base de les nostres solucions. El món en el qual ens movem està en constant evolució, hem de seguir formant-nos sempre. La tecnologia avança, com les arquitectures sobre les quals es recolza i com es dissenyen i despleguen les plataformes. Fa uns anys no parlàvem de desplegaments al núvol, avui estan presents a gairebé totes les solucions que dissenyem. Però no només les tecnologies, les necessitats de negoci canvien, el mode en què els consumidors s’apropen a les empreses i com aquestes gestionen les relacions amb ells també evoluciona. Els mercats canvien, les necessitats regulatòries, els requeriments de privadesa… Així que la formació és contínua i abraça aspectes tant tecnològics com de negoci.

On veuen la seva empresa d’aquí a cinc anys?

J.I.M. Estem treballant activament per construir la Innova-tsn del futur. La veiem com a una empresa molt alineada amb la societat actual: conscienciada amb el medi ambient i que promou la igualtat d’oportunitats. Altament especialitzada i líder al seu àmbit d’activitat. Global, amb nous projectes d’expansió consolidats, amb equips multiculturals i multidisciplinaris treballant en un objectiu comú: el servei als nostres clients. I amb el talent del nostre equip al centre de la nostra estratègia, com a motor que impulsa amb força l’organització cap al futur.

El futuro viene en forma de arquitecturas híbridas de datos en cloud 2